Käyntiosoite:
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
postiosoite: PL 208, 78201 Varkaus
Puhelinvaihde (017) 579 411,
fax (017) 579 4450,
varkauden.kaupunki(a)varkaus.fi
Kaupungintalo auki arkisin klo 09-15

Poikkeamispäätös kiinteistölle 915-414-6-103

12.4.2017

Tekninen lautakunta myönsi 11.4.2017 kiinteistölle 915-414-6-103 maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisen poikkeamisen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Alalammentie 74. 

Hakemus koskee lomarakennuksen (97,7 k-m²) ja sauna/puuvajan (23 k-m²) rakentamista. 

Rakentaminen sijoittuu pääasiassa osayleiskaavan pientalovaltaiselle asuntoalueelle eikä ole ristiriidassa osayleiskaavan tavoitteiden kanssa. Biologin lausunnon mukaan vaikutukset jäävät Natura-alueen luontoarvoille vähäisiksi kun loma-asunnon toiminnot keskittyvät poispäin Natura-alueesta ja poikkeamisen edellytykset täyttyvät luonnon- ja maiseman suojelun osalta. Alueelle jätetään puustoa, joten maisemalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Rakennuspaikka ei sijoitu tulvarajan alapuolelle. Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta muita merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Rakennuspaikan rajaus ja rakentamisen määrä on mahdollista ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa, eikä hanke siten aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä hanke aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. 

Valitusaika on 30 vuorokautta. 

Päätöksen antopäivä on 13.4.2017 

Varkaus 12.4.2017

Tekninen lautakunta