Arkistot

Varkauden kaupungin asiakirjahallinon ja arkistotoimen tehtävänä on

  • kaupungin tuottaman tiedon säilyttäminen

  • kuntalaisten sekä yhteisöjen oikeusturvan ja tietosuojan toteutumisen tukeminen

  • asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja tutkimuksen tukeminen.

Arkistossa

  • säilytetään pysyvästi ja pitkään säilytettävää paperista tietoaineistoa. 

  • annetaan tietoaineistoista tietoa ja oikeaksi todistettuja jäljennöksiä asiakirjoista.

Uusin tietoaineisto säilytetään toimialojen (tekninen-, sivistys-, sosiaali- ja terveystoimiala) arkistoissa.

Kaupunginarkistoista voi pyytää asiakirjoja nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden. Arkistoon kannattaa soittaa ja sopia etukäteen käynnistä. Alkuperäisiä asiakirjoja ei lainata. Sosiaali- ja terveyskeskuksen arkistosta asiakas-/potilaskertomuksia luovutetaan ainoastaan kopioina kirjallisella pyynnöllä.

Kaupungin arkiston puh. 040 588 4318.
Ahlstöminkatu 6, 78250 Varkaus