Vammaisneuvosto

Jäsenet:
Ilonen Hannu (puheenjohtaja)
Sarkeala Lea (varapuheenjohtaja)
Immonen Seppo
Kuvaja Elina
Puustinen Keijo
Rikalainen Anita
Rossi Sirpa

 

Varajäsenet:
Saraketo Katja
Leväinen Marketta
Rantanen Jeremias
Kotilainen Tuula
Asikainen Minna