Varkauden valtateiden kasvillisuuden hoitosuunnitelma

Varkauden kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Liikennevirasto ovat yhteistyössä laatineet Varkauden valtateiden VT 5 ja VT 23 reuna-alueiden kasvillisuuden hoitosuunnitelman. Luonnoskartat ovat nähtävillä 12.11.- 10.12.2018 välisenä aikana.

Työn tavoitteena on  mm. lisätä Varkauden kaupungin näkyvyyttä valtateiden suuntaan sekä parantaa kaupunkikuvaa hoidetulla tieympäristöllä.