Päätökset

Rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista on nähtävissä kaupungintalon virallisella ilmoitustaululla, A-porras, 1.kerros. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan lupajaoston käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimusaika (14 vrk) alkaa kulua päätösten antamispäivästä, joka on ilmoitettu julkipanolistan alussa.

Kaikki lupa-asiakirjat ovat tarvittaessa nähtävissä rakennusvalvontatoimistossa, josta saa myös lisätietoja ja otteita päätöksistä muutoksenhakuohjeineen.