Kotihoidon maksut

Asiakkaan maksut määräytyvät säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan (asiakasmaksuasetus 912/1992).