Kotihoito

Kotihoito tarjoaa kotihoidon ja kotisairaanhoidon hoito- ja hoivapalveluita tukemaan varkautelaisten asumista kotona. Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalvelujen (mm. turvapuhelin, kauppakassi, turvapaikannin, lääkeautomaatti, etäyhteys-videovisit, tehostettu kotikuntoutus) avulla. Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Avuntarve on säännöllistä ja päivittäistä. Avuntarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan palveluihin.

Jos haluat tietoa kotihoidon palveluista tai tukipalveluista, voit ottaa yhteyttä palveluohjausyksikkö Pasuunaan.

 

Varkauden kotihoito tarjoaa palveluita myös lapsiperheille erillissopimuksella kotihoidon perusteiden mukaisesti.