Kotihoidon asiakas

Kotihoidon asiakkaita hoidetaan toimintakykyä tukevalla työotteella, tavoitteena ylläpitää ja tukea asiakkaan omatoimisuutta. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.