Lastenneuvola

Lastenneuvola palvelee alle kouluikäisiä lapsia ja heidän perheitään.

Varkauden lastenneuvola, Savontie 55, 3.krs, 78300 VARKAUS

Kangaslammin lastenneuvola; Rauhantie 4, 79480 KANGASLAMPI

Lastenneuvolassa edistetään lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä. Neuvolassa seurataan lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Vanhempia tuetaan lasten kasvatustehtävässä sekä parisuhteen hoitamisessa.

Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana neuvolakäyntejä on yksilöllisen tarpeen mukaan 9-12 kertaa.  Sen jälkeen terveydenhoitaja tapaa lasta perheineen 1½-, 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaana. Määräaikaistarkastuksista kolme on laajoja terveystarkastuksia, joihin kutsutaan kummatkin vanhemmat mukaan. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia sekä vanhempien tuen tarvetta. Laaja terveystarkastus pitää sisällään terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottokäynnit. Arvioinnin tukena hyödynnetään vanhempien näkemystä lapsen terveydestä ja kehityksestä sekä vanhempien luvalla varhaiskasvatuksen palautetta lapsen selviytymisestä päivähoidossa.

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle/perheelle pyritään järjestämään asianmukainen jatkohoito.

Neuvolan terveydenhoitaja on myös Omatyöntekijä, joka auttaa tarvittaessa perheitä saamaan oikeaa palvelua oikeaan aikaan.   Jos koet olevasi väsynyt, arki on liian raskasta, parisuhteessa ongelmia, tai toivot muuten apua ja tukea perheesi elämään, ota rohkeasti yhteyttä!

Rokotukset

Lastenneuvolassa annetaan valtakunnallisen lasten- ja nuorten rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Lisäksi neuvolassa annetaan tarvittaessa perheen itse ostamia rokotteita

Ryhmäneuvola

Perheen ensimmäiset lapset vanhempineen kutsutaan ryhmäneuvolaan 2 kk:n, 6 kk:n ja 10 kk:n iässä. Ryhmäneuvolassa keskustellaan terveydenhoitajan kanssa lapsen kehitysvaiheeseen ja arkielämään liittyvistä asioista. Terveydenhoitajan lisäksi ryhmässä on mukana eri alojen asiantuntijoita, esim. perhetyöntekijä, suuhygienisti tai parisuhdeterapeutti.

Neuvolan sähköinen ajanvaraus

Varkauden lastenneuvolat ovat siirtyneet sähköiseen ajanvaraukseen. Neuvola lähettää kutsukirjeen terveystarkastukseen kaikille 1-, 1½-, 2-, 3-, 4-, 5- ja 6 -vuotiaille lapsille. Alle vuoden ikäiset vauvat saavat uuden ajan aina neuvolakäynnin yhteydessä.
Kutsun saatuasi voit varata ajan lapsen terveystarkastusta varten Kansalaisen terveyspalvelun kautta.