Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatus tuottaa päivähoitopalveluja ja järjestää maksutonta esiopetusta. Varkauden kaupungissa on sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja ja perhepäivähoitopaikkoja. Lisäksi kaupungilla on avoimia varhaiskasvatuspalveluita, jotka pitävät sisällään mm. maksuttoman lasten leikkikoulutoiminnan, perhekerhot sekä vertaistukitoimintaa.

Varkaudessa subjektiivista päivähoito-oikeutta ei ole rajattu. Lasten ryhmäkokoa ei olemyöskään kasvatettu.

Varhaiskasvatuksen perustehtävänä on varkautelaisten lasten päivähoito ja esiopetus. Jokaiselle lapselle annetaan yhteistyössä vanhempien kanssa turvallinen perushoito, laadukas kasvatus, opetus ja tarvittaessa erityishoito lapsen yksilöllisyyttä kunnioittaen ja sosiaalista kasvua tukien.

Varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuslakiin ja kasvatustyötä ohjaa kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma, joka pohjautuu valtakunnalliseen Vasuun.  Jokaisessa päivähoitopaikassa tehdään oma toimintasuunnitelma, jonka pohjalta kasvatustyötä ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään. Kaikille lapsille laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa oppimissuunnitelma.