Ilmoita hoitoajat sähköisesti

HYVÄT VANHEMMAT JA HUOLTAJAT

Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen 25.8.2017 alkaen. Asioiminen tapahtuu salatun tietoliikenneyhteyden kautta Varkauden varhaiskasvatuksen eAsioinnissa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksin.

Sovellus avautuu 25.8.2017, jonka jälkeen siihen pääsee tutustumaan ja varaamaan hoitoaikoja 1.9.2017 alkaen.

Huoltajien tulee ilmoittaa lastensa hoitoajat jatkossa sähköisesti. hoitoajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaihin klo 20.00 mennessä, jonka jälkeen ohjelma lukkiutuu. Lasten hoitoaikoja varattaessa jokaiselle arkipäivälle tulee tehdä läsnäolo - tai poissaolomerkintä myös viikonlopulle. (poissa tai sairas).

Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esimerkiksi lapsen sairastuminen tai hoitoaikojen tarpeen muuttuminen, tulee ottaa yhteys lapsen päivähoitopaikkaan. Äkillisiä poissaoloja ei voi ilmoittaa eAsioinnin kautta (Hoitoaikojen ilmoittaminen), koska viikko on jo lukittu.

Henkilökunnan työvuorot on suunniteltu ennalta varattujen hoitoaikojen mukaisesti. Hoitoaikojen muuttaminen on mahdollista, mikäli varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus toteutuu.

Ohjelmassa ohje "Hoitoaikojen ilmoittaminen".

 

Yhteistyöterveisin Varkauden kaupungin varhaiskasvatuksen väki