Liikunta-avustukset

OHJEET SÄHKÖISEEN HAKUUN SIVUN ALAREUNASSA!  
Haku 16.4 - 30.4.2018

LIIKUNTAPALVELUJEN AVUSTUKSET 2018

Vuoden 2018 liikuntapalvelujen avustukset liikunta- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessa 21.2.2018 § 11

Liikuntapalvelujen vapaasti jaettaviin avustuksiin on vuonna 2018 varattu 85 000 euroa.

              Avustusmuodoittain summa jakaantuu:

               - toiminta-avustus            45 000 e
               - kohdeavustus                 
                    *urheiluseurat              30 000 e
                    *erityisryhmät                6 500 e
               - stipendit                            3 500 e

Toiminta- ja kohdeavustukset liikuntatyötä tekeville rekisteröidyille urheiluseuroille ja järjestöille ovat haettavana 30.4.2018 mennessä.
(Erityisryhmien ohjaustoiminnan kohdeavustukset haettavana vasta syksyllä, lokakuun loppuun mennessä.)

Toiminta- ja kohdeavustukset voi hakea joko sähköisesti tai paperisilla lomakkeilla, kuten ennenkin.

Saadaksemme avustukset maksatukseen on seurojen toimitettava hakemuksen liitteenä ajantasainen hallintolomake kaikilta osin täytettynä, sekä kaikki muut tarvittavat liitteet jotka on kerrottu liikuntapalveluiden avustusohjesäännöissä. 

Kohdeavustushakemukset on jätettävä aina ennen haetun kohteen toteutumista.
Alkuvuodesta toteutettujen avustuskohteiden osalta voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä jälkikäteen jätetty hakemus käsiteltäväksi 30.4.2018 haun yhteydessä.

Toiminta-avustushakemuslomakkeella tai erillisillä liitteillä tulee tarkentaa toimintasuunnitelma ja v.2018 talousarvio.
Toiminta-avustushakemusten yhteydessä raportoidaan toiminta- ja tilinpäätöstiedot, jotka osoittavat yhdistykselle edellisenä vuonna myönnettyjen avustusten käytön sekä toiminnan laajuuden.
Kyseiset tiedot katsotaan tiliselvityksiksi toimintavuoden osalta. Huom! ohjaustoiminta sisältyy toiminta-avustuksiin (ei erillisiä avustuksia urheiluseuroille ohjaustoimintaan).

HAKU PAPERILOMAKKEILLA


HAKU SÄHKÖISESTI / OHJEET

Sähköinen avustusten hakujärjestelmä Timmi on avoinna 16.4.- 30.4.2018. 
Timmiin kirjautumislinkin löydät sivun oikeasta yläkulmasta.

VAIN AVUSTUKSET EI TILAVARAUKSIA!
(Tilavarausten sähköisen haun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)