Käyntiosoite:
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
postiosoite: PL 208, 78201 Varkaus
Puhelinvaihde (017) 579 411,
fax (017) 579 4450,
varkauden.kaupunki(a)varkaus.fi
Kaupungintalo auki arkisin klo 09-15

Karttatuotteet ja asiakirjat

Varkauden koordinaattijärjestelmät muuttuivat 1.1.2014

__________________________________________

Graafiset karttatuotteet, asiakirjat ja rekisteriotteet

Maankäyttö tuottaa seuraavia karttatuotteita:

  • asemakaavakartat
  • kantakartat
  • opas- ja osoitekartat
  • peruskartat (maastokartta, Maanmittauslaitos)
  • postinumerokartat
  • rakennuslupa-, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisukartat
  • tonttikartat

Välitämme koko maan alueelta kiinteistönmuodostukseen ja rekisteröintiin liittyviä asiakirjoja:

  • kiinteistörekisteri otteet
  • lainhuutotodistukset
  • rasitustodistukset

Lisätietoja Teknisestä toimesta
puhelin 040 515 7336

PDF-tiedostoMaankäytön- ja paikkatietopalveluiden taksa ja perustelut 2016.pdf (100 kB)
(Voimassa 1.4.2015 alkaen, KH 16.3.2015 § 59)

Numeeriset paikkatietoaineistot

Numeerisessa muodossa toimitettavia paikkatietoaineistoja ovat mm. ajantasa-asemakaava, kantakartta ja opaskartta. Tuotamme tietokantakyselyjä paikkatietokannastamme.

Opaskartta ja haja-asutusalueen osoitekartta

Varkauden kaupungin opaskartta painettiin nelivärisenä kesällä 2007. Kartta on painettu kaksipuolisena, etupuolella on Varkauden keskustaajaman opaskartta mittakaavassa 1:15000 ja toisella puolella on haja-asutusalueen osoitekartta mittakaavassa 1:30000 sekä Kangaslammin taajaman opaskartta.

Opaskartalla on kuvattu tiet ja kadut osoitenumeroineen, paikannimet, erilaiset maankäyttötavat (rakennetut-, viher- ja vesialueet), julkiset- ja huomattavat rakennukset sekä peruspalvelut symbolein. Osoitekartalla on kuvattu tiet ja saaret osoitenumeroineen, paikannimet ja erilaiset maankäyttötavat (rakennetut-, viher- ja vesialueet). Opas- ja osoitekartta sisältävät hakuruuduston. Erilliseen hakemistovihkoon on koottu osoittestetut kadut ja tiet sekä osoitteistetut saaret.

Kartan painosmäärä on 1500 kpl, joista 1000 kpl taitettuina. Kartta on tuotettu kaupungin maa ja mittaus yksikössä. Kartan painatuksen on hoitanut Karttakeskus Affecto Finland Oy.

Internetissä selattava opaskartan yhteyteen on kytketty erilaisien palvelukohteiden (tarkennettuhaku valinta) sijainti ja linkitys asianomaiselle www-sivulle, mikäli kohteella sellainen on olemassa.

Karttojen ja paikkatietoaineistojen julkaisu- ja käyttöoikeusluvat

Käytettäessä karttaa tai paikkatietoaineistoa kopiossa, painotuotteissa tai muulla näihin verrattavalla tavalla monistamalla tai julkaisuun www-sivulla/sivuilla tulee käyttäjällä olla kartan tai paikkatietoaineiston tekijältä lupa. Varkauden kaupungilla on omistus- ja Tekijänoikeuslain (404/61) mukainen tekijänoikeus edellä mainittuihin karttoihin ja paikkatietoaineistoihin. Julkaisu- ja käyttöoikeusluvat haetaan Varkauden kaupungin tekniseltä toimialalta.

Paikkatietosuunnittelija Petri Kapanen
puhelin 040 074 2008