Käyntiosoite:
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
postiosoite: PL 208, 78201 Varkaus
Puhelinvaihde (017) 579 411,
fax (017) 579 4450,
varkauden.kaupunki(a)varkaus.fi
Kaupungintalo auki arkisin klo 09-15

Yleinen hätänumero 112 kaikissa pelastus, poliisi, ensihoitoa ja sairaankuljetusta vaativissa tilanteissa. Lisäksi virka-ajan ulkopuolella akuutissa sosiaalisessa hätätilanteessa sekä lastensuojeluasioissa, kun tilanne vaatii välittömiä toimenpiteitä.

____________________________________________________________________
 

Turvallisuusohjeita

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen sivuille on koottu yleisiä turvallisuusohjeita.

>>> Turvallisuusohjeita

Turvallisuus

Turvallisuus laaja-alaisena käsitteenä on ihmisten perusoikeus ja kaikkien yhteinen asia, johon eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä ja kansalaiset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa. Yhteiskunnassamme ollaan siirtymässä tähän laajaan turvallisuuskäsitykseen, johon koskemattomuuden ja vapauden lisäksi myös selviytyminen ja tasa-arvo sekä autonomia ja kasvu sisältyvät.

Turvallisuus oikeutena merkitsee pohjimmiltaan oikeutta ihmisarvoiseen elämään. Turvallisuus kokemuksena liittyy ihmisen kaikkiin eri elämänalueisiin ja ikäkausiin.

 

Varkauden kaupungin turvallisuussuunnitelman tavoitteena on ylläpitää ja parantaa niin vakinaisesti Varkaudessa asuvien kuin siellä käyvien ihmisten oikeutta turvalliseen ja viihtyisään olemiseen sekä työssä että vapaa-aikana ja näin parantaa kansalaisten hyvinvointia.

Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan sekä erilaisten päihteiden (tupakka, alkoholi, huumeet) vastaiseen työhön sekä päihteettömyyttä suosivan ja huumeidenvastaisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Samoin ohjelmassa korostuu lasten kasvatukseen liittyvät toimet, joilla lapset kasvatetaan lainkuuliaisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Väestönsuojelua ja varautumista koskeva aineisto on koottu omalle sivulle, kts. vasemman palkin valikko.