Käyntiosoite:
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
postiosoite: PL 208, 78201 Varkaus
Puhelinvaihde (017) 579 411,
fax (017) 579 4450,
varkauden.kaupunki(a)varkaus.fi
Kaupungintalo auki arkisin klo 09-15

Työllisyyspalvelut

TYÖLLISYYDESTÄ ELINVOIMAA

Työllisyyden edistämisen tavoitteena on Varkauden kaupungin elinvoiman kokonaisvaltainen vahvistaminen. Tavoitteena on tukea uusien työpaikkojen syntymistä, lisätä kuntalaisten työllistymistä ja osallistumista työelämään. Työllisyyden edistämisen strategisena työkaluna toimii Varkauden kaupungin työllisyysohjelma vuosille 2017 - 2020. Kaupunginhallitus seuraa ohjelman toteutumista muun muassa osavuosikatsausten yhteydessä.  

Työllisyyden edistäminen Varkaudessa tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kaupunkikonsernin, yritysten, kansalaisjärjestöjen, kuntalaisten, palvelutuottajien ja valtion viranomaisten kanssa. Kaupunkikonsernin keskeisimmät työllisyystoimijat ovat Navitas Kehitys Oy, konsernihallinnon työllisyysyksikkö ja aikuissosiaalityö. Työllisyysohjelman toimeenpanoa ja työllisyyden edistämisen palveluja seuraa, ohjaa ja valvoo kaupunginhallituksen asettama työllisyystyöryhmä. Työllisyystyöryhmä kokoontuu noin 8-10 kertaa vuodessa.

Kaupungin työllistymistä tukevat palvelut on suunnattu pääosin nuorille ja pitkään työttömänä olleille. Tavoitteena on, että palvelut ovat asiakaslähtöisiä, kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Vaikuttavuudella tarkoitetaan palvelujen vaikutusta asiakkaiden työ- ja toimintakykyyn, toimeentuloon ja työllistymiseen.   

TYÖLLISYYSYKSIKKÖ

Työllisyysyksikkö vastaa kaupungin työllisyysohjelman toimeenpanon koordinoinnista, ohjelman seurannasta ja tuloksista tiedottamisesta. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin aikuissosiaalityön, TE -toimiston, TYP:n (=työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu), Navitas Kehitys Oy:n ja työllisyyspalvelujen tuottajien kanssa. 

Työllisyysyksikkö vastaa kaupungin tukityöllistämisestä, työnhakijoiden palveluohjauksesta, työllistämisen tuista yrityksille ja yhteisöille, kaupungin kesätyöllistämisen organisoinnista, TYP -verkoston koordinoinnista, työllisyyshankkeista sekä työllistymispalvelujen koordinoinnista. 

 

Yhteystiedot

Työllisyyskoordinaattori Jouko Kuittinen, puh. 044 444 2628 

Työllisyyssihteeri Inkeri Ruotsalainen, puh. 044 743 6411 

Työllisyyssuunnittelija Sari Petsola-Vepsäläinen, puh. 044 444 2245

Työhönvalmentaja Erja Pirinen, puh. 044 444 2689 

Työkykykoordinaattori Hannele Pajamies-Suszko, puh. 040 595 1020

Palveluohjaaja Jussi Väyrynen (nuoret), puh. 044 743 6499

TYP-koordinaattori Pia Hedman, puh. 044 444 2505

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@varkaus.fi