Käyntiosoite:
Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus
postiosoite: PL 208, 78201 Varkaus
Puhelinvaihde (017) 579 411,
fax (017) 579 4450,
varkauden.kaupunki(a)varkaus.fi
Kaupungintalo auki arkisin klo 09-15

Saavutettavuus - hanke

Tälle sivulle on koottu tietoa saavutettavuudesta ja hyödyllisiä linkkejä muille sivuille. Sivu on tarkoitettu niin kunnallisille, kuin toisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajille tueksi oman organisaation saavutettavuuden kehittämiseen.

 
Mitä ovat esteettömyys ja saavutettavuus?

Saavutettavuudella tarkoitetaan erilaisten asiakkaiden tarpeiden huomioimista tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa. Saavutettavuutta kehitettäessä otetaan huomioon erityisryh-mät, kuten vammaiset, toimimisesteiset, sekä maahanmuuttajat, mutta yhtälailla kenet ta-hansa iän ja elämäntilanteen, sukupuolen tai kiinnostuksen kohteiden näkökulmasta.

Esteettömyys on saavutettavuuden alakäsite, jolla tarkoitetaan lähinnä helppoa liikkuvuutta fyysisessä ympäristössä. Rakennusten suunnittelussa ja muokkaamisessa esim. pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa liikkuvien huomioiminen on esteettömyyttä. Samoin erilaisten apuvälineiden (induktiosilmukka, lainattavat lasten rattaat, lukulasit tms.) saatavuus poistaa esteitä.

Esteettömän fyysisen ympäristön ja apuvälineiden saatavuuden lisäksi saavutettavuus käsitteen alle mahtuu mm. erilaisia yleisöjä kiinnostavat sisällöt, moniaististen kokemusten ja elämysten tarjonta, selkeät opastukset, hyvä tiedottaminen, hinnoittelu, päätöksenteon avoimuus ja myönteinen ja ennakkoluuloton suhtautuminen erilaisiin ihmisiin.


Miksi huolehtia saavutettavuudesta?

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Sekä erilaiset kansainväliset sopimukset ja julistukset (kuten esim. YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus), että Suomen perustuslaki edellyttävät ihmisten yhdenvertaista kohtelua ja kieltävät syrjinnän. Palvelujen ja tuotteiden saattaminen kaikenlaisten ihmisten ulottuville on osa yhdenvertaista kohtelua ja hyvää asiakaspalvelua. Mahdollisimman suuresta joukosta tyytyväisiä asiakkaita hyötyy luonnollisesti myös palvelun tuottaja itse.


Kuinka kehittää savutettavuutta?

Saavutettavuuden kehittäminen kannattaa aloittaa kartoittamalla oman kohteen/palvelun saavutettavuuden nykytila. Kartoittamisen jälkeen tehdään tarvittavat muutostoimenpiteet mahdollisuuksien mukaan. Suuret rakenteelliset muutokset vaativat paljon resursseja, eivätkä välttämättä aina ole mahdollisia, mutta myös pienillä muutoksilla voi saada aikaan huomattavan muutoksen parempaan.

Saavutettavuudesta on myös muistettava tiedottaa niin paikan päällä, kuin painetuissa esitteissä ja internet-sivuilla. Saavutettavuudesta tiedottamisessa on hyvä käyttää kan-sainvälisiä symbolikuvia, joita on vapaasti ladattavissa esimerkiksi Kulttuuria kaikille –sivuston symbolipankista. Hyvään tiedottamiseen kuuluu myös saavutettavuuden puutteista kertominen; etukäteen tiedettynä hissin, inva-WC:n tms. puuttuminen on pienempi pettymys, kuin huomata asia vasta paikan päällä.

Tärkeää on, että erilaisten asiakasryhmien huomioiminen on kattavaa aina tiedottamisesta paikalle saapumiseen, siellä oleskeluun ja poistumiseen; pyörätuolipaikka katsomossa on hyödytön jos kulku sinne ei ole esteetön.


Kulttuurikeskus Poleenin saavutettavuuskartoitus (2010)


Apua saavutettavuuden kehittämiseen:

Kulttuuria kaikille –palvelu
Valtakunnallinen saavutettavuus sivusto, jossa on kattavasti tietoa ja ohjeita saavutetta-vuuden kehittämiseen. Vaikka palvelu on kohdistettu erityisesti kulttuurialoille, sen ohjeet ovat sovellettavissa myös muille palvelualoille.

Kehitysvammaliiton sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön Monikulttuurisuus ja kulttuurin saavutettavuus -sivu


Erityisryhmien palveluja ja yhteistyötahoja:

Varkauden vammaispalvelut

Pieksämäen Neuvokas toimintakeskus
Vapaaehtoistyön organisointi-, kehittämis- ja koulutuskeskus

Varkauden Vammel ry.
Vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin

BOVALLIUS-ammattiopisto toimii ammatillisen erityisopetuksen palvelu- ja kehittämis-keskuksena. Toiminnan tavoitteena on kehittää ammatillista erityisopetusta, tarjota osaa-mista muille oppilaitoksille ja organisaatioille koulutusten ja konsultaatioiden muodossa.

KESKI-SAVON HOIVAKEHITYS RY
Pieksämäellä vuodesta 1999 alkaen toiminut sosiaalipsykiatrinen yhdistys edistää mielenterveyskuntoutujien ja kaksoisdiagnoosiasiakkaiden sosiaalisia taitoja, elämänlaatua, asumisolosuhteita ja yhteiskunnallista asemaa.
 
VAALIJALAn kuntayhtymä:
Kehitysvammaisten erityispalveluja, asiantuntijapalveluja, vammaisten asumispalveluja, työtoimintaa vajaakuntoisille, peruskouluopetusta vaikeimmin vammaisille, autistisille sekä psykososiaalista tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, jatko-opetusta nuorille kehitysvammaisille ja muita sosiaali-, terveys- ja opetusalan sekä työtoiminnan erityispalveluja jäsenkuntien tarpeiden mukaan.

SAVAS Savon Vammaisasuntosäätiö rakentaa ja ylläpitää erityisryhmien asumis- ja päivätoimintapalveluita Savossa.