Työttömyys laski lamaa edeltävälle tasolle

Työttömyys
Varkauden työttömyysasteen kehitys 2006 - 2018

Varkauden työttömyysaste oli toukokuun lopussa 12,3 prosenttia. Viimeksi työttömyys oli näin alhaalla lamaa edeltäneenä aikana marraskuussa 2008, jolloin se oli 12,1 prosenttia. Toukokuun lopussa Varkaudessa oli 1113 työtöntä työnhakijaa, mikä on 166 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten.  

Varkauden työttömyysaste laski toukokuussa 12,3 prosenttiin viime vuoden 13,9 prosentista. Huhtikuuhun verrattuna työttömien määrä laski peräti 134 henkilöllä. 17 -29 vuotiaita oli työttömänä 238 henkeä, mikä on noin neljäkymmentä vähemmän kuin huhtikuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli toukokuun lopussa 326 eli 113 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Työllistymistä tukevissa palveluissa oli 628 henkeä, joista kuntouttavassa työtoiminnassa oli ennätykselliset 259 henkeä. Palveluissa olevien määrää suhteessa työttömien määrään kuvaava ns. aktivointiaste oli 36,1 prosenttia, kun se keskimäärin koko maassa oli 35,1 prosenttia ja Pohjois-Savossa 29,7 prosenttia. Toukokuun lopussa Varkaudessa oli avoinna 205 työpaikkaa eli runsas 80 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

 

Asiasanat: