Työttömyys laski vuosikymmenen pohjalukemiin

team-building-3329287_960_720.png
Työllisyys on parantunut selvästi viimeiset kaksi vuotta.

 

Varkauden työttömyysaste laski elokuun lopussa 11,9 prosenttiin. Viimeksi työttömyysaste oli näin alhaalla kymmenen vuotta sitten. Elokuussa työttömänä oli 1083 henkilöä, mikä on 181 henkilöä viime vuoden elokuuta vähemmän.       

Työttömyysaste oli kymmenen vuotta sitten elokuussa 11,8 prosenttia. Tämän jälkeen kaupungin työttömien määrä lähti lokakuussa 2008 voimakkaaseen nousuun, mitä kesti tammikuuhun 2010 saakka. Tuolloin kaupungissa oli työttömänä liki 2000 henkeä. Erityisesti miesten työttömyys kasvoi räjähdysmäisesti, sillä vielä syksyllä 2008 naisia ja miehiä oli työttömänä yhtä paljon. Tuo ero miesten ja naisten työttömyyden välillä on säilynyt näihin päiviin saakka. Pitkäaikaistyöttömyys nousi viipeellä 300 henkilöön elokuussa 2009. Tuohon samaan 300 pitkäaikaistyöttömän määrään "laskeuduttiin" elokuussa 2018. Pitkäaikaistyöttömyys on alentunut viimeiset kaksi vuotta muun työttömyyden laskun mukana. Myös nuorten työttömyydessä on päästy kymmenen vuoden takaisiin lukuihin, jopa hieman alle. Elokuun lopussa työttömänä oli 244 nuorta 17-29 -vuotiaiden ikäluokasta.

Kymmenen vuotta sitten työllistymistä tukeviin palveluihin osallistui vähemmän työnhakijoita kuin nykyään. Elokuussa 2008 näissä palveluissa oli 436 henkeä, ja nyt elokuussa 589 henkeä. Myös palvelujen tarjonta ja niihin osallistuminen on muuttunut. Vuosikymmen sitten oltiin selvästi enemmän palkkatukityössä ja työvoimakoulutuksessa, kun taas nykyään suurimmat osallistujamäärät ovat kuntouttavassa työtoiminnassa ja omaehtoisessa koulutuksessa. Varkauden kaupungin järjestämä kuntouttava työtoiminta on vuosikymmenessä nelinkertaistunut ja palkkatukityöllistäminen - noista aallonpohjavuosista - kolminkertaistunut. Elokuussa 2008 kaupungissa oli avoinna 101 työpaikkaa. Nyt työpaikkoja oli avoinna 172. Avoimien työpaikkojen määrän kasvu alkoi vuoden 2015 alussa, ja se jatkuu - kausivaihtelujen siivittämänä - hienokseltaan edelleen. 

 

Asiasanat: