Keskusarkisto

Keskusarkiston tehtävänä on tiedon säilyttäminen ja toimittaminen kaupungin hallinnon tarpeisiin sekä ulkopuolisen tutkimuksen käyttöön. Kaupungin eri toimintayksiköt toimittavat keskusarkistoon pääsääntöisesti pysyvästi ja pitkään säilytettävän arkistoaineistonsa.

Keskusarkisto huolehtii myös entisen Kangaslammin kunnan arkistosta sekä toimintansa lakanneiden organisaatioiden arkistoaineistoista mm. Varkauden seudun kansanterveystyön ja aluesairaalan kuntainliitto, Varkauden kauppala, Soisalon työterveys liikelaitos, Varkauden ammattikoulu, Varkauden kauppaoppilaitos.

Keskusarkisto huolehtii myös sen hallussa olevan arkistoaineiston tietopalvelusta.