Sivistystoimen arkisto

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, museopalvelut, nuorisopalvelut ja Soisalo-opisto sekä liikunta- ja vapaa-aikapalvelut.

Näiden palveluiden asiakirjoja säilytetään sivistystoimen arkistoissa. Muun muassa koulutodistukset säilytetään toimialan arkistossa.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon liittyvät asiakirjat säilytetään sosiaali- ja terveystoimen arkistossa.