Sosiaali- ja terveyskeskuksen arkistot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen arkistoissa säilytetään pitkään ja pysyvästi säilytettäviä potilas- ja asiakasasiakirjoja sekä hallinnon asiakirjoja.

Terveydenhuollon asiakirjoja ovat esim. potilaskertomukset, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja äitiys- ja lastenneuvolan sekä suun terveydenhuollon (hammashoito) potilasasiakirjat, rokotustiedot, röntgenkuvat.
Sosiaalihuollon asiakirjoja ovat esim. asiakaskertomukset, vanhusten palveluasumiseen, lastensuojeluun, vammaispalveluun, päihdehuoltoon liittyvät asiakasasiakirjat.

Omat asiakas-/potilastiedot annetaan kopioina potilaalle kirjallisesta pyynnöstä joko vapaamuotoisella kirjeellä (mitä tietoja, miltä ajalta) tai oheisella lomakkeella. Pyyntö toimitetaan potilaskertomusarkistoon.

Varkaus ja Joroinen ovat liittyneet Kelan ylläpitämään valtakunnalliseen KanTa-potilastietoarkistoon 16.6.2014 alkaen. Omakanta-palvelussa voi tarkastella omia terveystietoja (16.6.2014 alkaen muodostuneita) ja sähköisiä lääkemääräyksiä. Tästä pääsee Omakanta-palveluun.