Asiointipiste

Mikä on yhteispalvelu tai asiointipalvelu?

Yhteispalvelupisteestä tai asiointipisteestä saa vähintään kahden viranomaisen palveluja.

Palvelusta vastaa viranomaisen omat virkailijat tai vaihtoehtoisesti viranomaiset voivat hoitaa toistensa tehtäviä sopimuksenvaraisesti.

Yhteispalvelupisteessä tai asiointipisteessä työskentelevää virkailijaa kutsutaan palvelusihteeriksi tai palveluneuvojaksi.

Yhteispalvelu tai asiointipalvelu on hyväksi havaittu tapa varmistaa julkisten palvelujen riittävä saatavuus ja taso. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä voidaan turvata monipuoliset ja laadukkaat palvelut niin haja-asutusalueilla kuin myös kaupunkien asuma-alueilla. Täydellisimmillään yhteispalvelupiste tai asiointipiste on "yhden luukun" palvelupiste, jossa kuntalaista palvellaan kaikissa keskeisissä julkishallinnon asioissa. Tavoitteena on, että jokaisessa yhteispalvelupisteessä tai asiointipistessä on myös asiakaspääte, joka on varustettu sähköisen henkilökortin lukijalla.

Yhteispalvelulla tai asiointipisteellä on oma, mieleen jäävä tunnuksensa, ns. "klemmarimerkki" tai "avainmerkki". Tunnus viestii yhteispalvelusta tai asointipalvelusta, yhteispalvelupisteen tai asiointipisteen olemassaolosta, ja sieltä saatavasta palvelusta.

 
Aiheesta lisää linkeistä:

Valtiovarainministeriö  
Suomen Kuntaliitto