Perusturvalautakunnan myöntämät avustukset

Vuoden 2020 avustusmäärärahat julistetaan Varkauden kaupungissa toimivien yhteisöjen, yhdistysten ja järjestöjen haettavaksi seuraavasti:
Järjestöavustusta hakevan toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveystoimialaa tukevien toimintojen kuten mielenterveystyön sekä vanhus- ja vammaistyön jatkuvuutta.

Avustusta maksetaan järjestöille, joiden em. toiminnan jatkuminen (mm. toimitilojen vuokra, RAY:n avustus) edellyttää kaupungin tukea.

Avustushakemukseen tulee sisältyä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle. Avustuksen maksatuksen edellytyksenä on, että yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Hakuaika päättyy 18.4.2020 

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa.

 
Toivomme ensisijaisesti palautusta sähköpostin välityksellä osoitteeseen 
varkauden.kaupunki@varkaus.fi otsikolla "SOTE järjestöavustushakemus".
 
Paperiselle lomakkeelle tehdyt hakemukset lähetetään osoitteella: 
Varkauden kaupunki
Sosiaali- ja terveystoimi/ kirjaamo
PL 208
78201 Varkaus
Kuoreen merkintä ”SOTE järjestöavustushakemus”.
 
Avustukset ovat vuosisidonnaisia. Avustuksia ei myönnetä takautuvasti eikä ennen hakuajan alkamista toimitettuja hakemuksia huomioida.