Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset on toimintasäännön mukaan 5-12-vuotiaiden lasten edustuksellinen osallistumis- ja vaikuttamiskanava, jonka tavoitteen on tuoda esille lasten ajatukset

ja toiveet oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Lasten Parlamentti Varpaset kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kokoukseen osallistuvat alakoulujen nimeämät edustajat (kolme/koulu).

Lasten ja päättäjien vuorovaikutuksen lisäämiseksi kokouksen puheenjohtajana toimii kaupungin luottamushenkilö tai virkamies. Sihteerinä toimii nuorisopalvelujen edustajana osallisuuskoordinaattori.

Lasten mukana kokouksessa ovat läsnä oppilaskuntatoiminnan ohjaavat opettajat. Asiantuntijoita kutsutaan kokoukseen tarpeen mukaan. Varpaset on toiminut Varkaudessa vuodesta 2010 alkaen.