Kansalaistoiminta

Varkauden kaupunki on vuonna 2018 tehnyt Asukkaiden Warkaus -kansalaistoiminnan ohjelman. Ohjelmaan sisältyy kehittämistoimia sisältävä järjestöosuus. Tausta-aineistona on käytettykeskeneräistä Varkauden maaseutuohjelmaa.

Kansalaistoiminnan ohjelman teossa on vahvasti mukana olleet asukkaat ja järjestötyön ohjausryhmä. Järjestötyön ohjausryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmän puheenjohtaja on Toini Juvonen-Nissinen.

Kansalaistoiminnan ohjelman valmistelussa on toteutettu erilaisia asukastilaisuuksia sekä järjestöpäiviä. Ohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2018.