Kumppanuuspöydät

Varkauden kaupungilla on sisäänajossa kumppanuuspöytiä. Yhdessä pilotoidaan palvelujen saavutettavuuden parantamista pöydän avulla. Toisessa käydään keskustelua entisen itsenäisen kunnan, Kangaslammin alueen asioita, kolmannessa kehitetään yhdessä Vanha Varkaus-alueen kehittämissuunnitelmaa.

Kumppanuuspöytä voi olla sovitun teeman mukainen löyhä kehittämisrakenne.
Tämänkaltaisessa pöydässä eri toimijat pohtivat yhteistuumin tietyn palvelun tai laajemmin ihmisten elinympäristön kehittämistarpeita ja etsivät näihin yhdessä ratkaisuja. Palvelujen saavutettavuuden pöytä on tästä hyvä esimerkki.

Kumppanuuspöytä voi olla myös demokraattista järjestelmää täydentävä osallisuusmalli.
Se parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuo virallisten elinten rinnalle osallistumisen ja vaikuttamisen välineen. Kangaslammin kumppanuuspöytä on keskustelun paikka ennen varsinaista päätöksentekoa ja näin hyvä esimerkki deliberatiivisesta demokratiasta.

Kumppanuuspöytien periaatteista tehdään erillinen ohje ja se on valmistelussa talvella 2018.
Kumppanuuspöytien toiminnan koordinoi kaupungin osallisuuskoordinaattori.