Osallistu oikeesti - Idealeiri

Osallistu oikeesti -Idealeiri on näyttävä ponnistus ajankohtaisen ja merkittävän asian esille nostamisessa.

Idealeiri sijoittuu aina perinteisten hallintorakenteiden ulkopuolelle, helposti saavutettavaan ja esteettömään tilaan.

Leirin vähimmäiskesto on kaksi työpäivää ja toiminnan tulee ulottua myös ilta-aikaan.

Leirin voi järjestää toimiala tai yksikkö yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Idealeiriä on käytetty ensimmäisen kerran kaupunkistrategian jalkauttamiseen asukkaille ja sidosryhmille marras-joulukuussa 2017.