Varkauden kaupungin osallisuuskanavat

Varkauden kaupungin päätöksenteon ja valmistelun tueksi sekä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi on rakennettu useita osallisuuskanavia.
Kanavissa on keskeistä aito vuorovaikutus ja viestintä.