Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on osa hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialaa, jolla on yhteinen hallinto kasvun ja oppimisen lautakunnan kanssa. Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen on osa toimialan yhteistä hallintoa.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisuuteen kuuluvat:

  • kirjastopalvelut
  • kulttuuri- ja tapahtumapalvelut
  • liikuntapalvelut
  • museopalvelut
  • nuorisopalvelut
  • Soisalo-opisto

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan tehtävänä on vastata laadukkaiden ja monipuolisten hyvinvointipalveluiden sekä Soisalo-opiston palveluiden (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus) järjestämisestä yhteistyössä toimialan muiden palveluiden kanssa. Lautakunta huolehtii alaistensa palveluiden lainsäädännössä, muissa säädöksissä määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä.

Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta ja sen alainen organisaatio toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, vapaan kansalaistoiminnan, yrityselämän, eri viranomaisten, ympäristökuntien ja muiden tahojen kanssa.