Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueen kuntien väestön tarvitsemien lakisääteisten sekä erikseen yhteisesti sovittavien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Lisäksi lautakunnan tehtävänä on toimia yhteistoiminta-alueen sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi sekä terveyden edistämiseksi.