Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen lautakunnan toimialaan kuuluvat:

  • varhaiskasvatus
  • perusopetus

Kasvun ja oppimisen lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä, muissa säädöksissä määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä. Lautakunnan tehtävänä on järjestää laadukkaat ja monipuoliset hyvinvointia ja terveyttä edistävät varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelut. Tehtävänsä toteuttamiseksi lautakunta ja sen alainen organisaatio toimivat tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen, vapaan kansalaistoiminnan, yrityselämän, eri viranomaisten, ympäristökuntien ja muiden tahojen kanssa.