Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostoon kuuluu 5 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten toimikausi on sama kuin kaupunginhallituksen toimikausi.
Vanhusneuvostolla on oikeus tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja laatia lausuntoja sekä esityksiä kaupungin eri hallintokunnille.

Vanhusneuvoston tehtävät:

  • Seurata ja vaikuttaa päätöksiin, jotka koskevat vanhusväestöä sekä edistää viranomaisten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa Varkaudessa.

  • Seurata vanhusväestön selviytymistä jokapäiväisistä toimistaan kuten asumisesta, hoidontarpeesta ja liikkumisesta.

  • Seurata kaupungin yleistä hallinnon päätöksentekoa ja sen vaikuttavuutta ja soveltuvuutta vanhusten kannalta.

  • Edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon.

  • Edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

  • Seurata kaupungin tuottamien ja järjestäminen vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä ja tiedottaa hallintokuntien myötävaikutuksella vanhusjärjestöille vanhuksien palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta. Tarvittaessa vanhusneuvosto tekee esityksiä tähän liittyen.

  • Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös vanhusten käyttöön. Tilojen soveltuvuudessa tulee huomioida iän, vamman tai sairauden tuomat rajoitteet kuten liikkumiskyvyn alentuminen, hahmottamiseen, kuulemiseen tai näkemiseen liittyvät ongelmat.

  • Tiedottaa vanhuksiin päin eri etuuksista, palveluista ja niiden saatavuudesta.

Jäsen:Varajäsen:
Hartikainen-Herranen Kaisa (puheenjohtaja)Suna Sassa
Salo Leena (varapuheenjohtaja)Asikainen Pirkko
Koponen HilkkaLehtonen Heidi
Pöysti RaimoSavolainen Viljo
Haapanen PetriRäisänen Aalto

Vanhusneuvoston sähköpostiosoite: vanhusneuvosto@lh.varkaus.fi