Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat kaupungin yleiset alueet, vesihuolto, ja kaupungin muut tekniset toiminnot. Tekninen lautakunta huolehtii toimialansa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä määritellyistä sekä muista erikseen määrätyistä tehtävistä. 

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on huolehtia

 • kaavoituksesta
 • tonttijaosta
 • paikkatieto- ja karttapalvelusta
 • alueiden hankinnasta ja luovutuksesta
 • liikenteestä
 • kaupunkirakenteen toimivuudesta
 • viihtyisyydestä ja turvallisuudesta
 • kaupunkikuvasta
 • joukkoliikenteen järjestelyistä sekä muista niihin verrattavista asioista
 • toimitiloista
 • yleisistä alueista
 • verkostoista
 • maa- ja vesiomaisuudesta laitteineen.

Lisäksi lautakunta vastaa alueellisen pelastuslaitoksen paikallisesta ohjauksesta ja rahoituksesta.