Asiointi ja osallisuus

Palvelun otsikko on linkki kyseiseen palveluun.

eBUDJETTI
Osallistavan budjetoinnin työkalu. eBudjetti on käytössä tapahtuma-avustus haussa.

 

KUNTALAISALOITE
Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.