Asuinympäristö

Kaupunkistrategian päivittämiseksi asuinympäristön näkökulmasta on perustettu työryhmä 6. elinympäristön ja alueiden kehittäminen. Työryhmän tarkoitus on pohtia strategiset linjaukset maankäytön, kaavoituksen ja tonttitarjonnan suhteen.

9.12.2021 työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Työryhmän tavoitteena on muun muassa nimetä uudet alueet, joita lähdetään tonttitarjonnan avulla kehittämään. Selvitystyöhön kuuluu tarvittavan vesi- ja jätevesiverkoston mahdollisen rakentamisen kustannusten arvioiminen alustavasti. Eri asuinalueiden elinvoimaisena pitäminen huomioidaan työryhmän työskentelyssä.

Työryhmä kokoontui toisen kerran 4.1.2021. Viranhaltijat esittelivät kartoittamansa ranta-alueet ja niiden mahdollisuudet tonttitarjonnassa. Keskustelu alueista oli vilkasta. Ryhmä oli yksimielinen siitä, että tulevaisuuden rantakaavoituksen pääpaino painottuu muualle, kuin keskustan viheralueille. Aktiivisessa käytössä olevat viheralueet ja rannat halutaan turvata asukkaiden virkistyskäyttöön.

Asukkailta kysyttiin: Mikä sinulle on asuinympäristön kannalta tärkeintä Varkaudessa? Miten tämä voidaan turvata? 
Vastauksia hyödynnetään strategiatyössä.

Mikäli sinulla on ajatuksia ja ideoita strategiatyön aihealueisiin liittyen, voit olla yhteydessä työryhmän puheenjohtaja Esa Tuoviseen tai osallisuuskoordinaattoriin. Yhteystiedot oikealla. Voit myös toimittaa ajatuksesi paperilla kaupungintalon aulapalveluihin (Ahlströminkatu 6) puheenjohtajalle tai osallisuuskoordinaattorille osoitettuna.

Sivustoa päivitetään työryhmätyöskentelyn edetessä.