Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke

Kangaslampi on mukana pohjoissavolaisessa Kirkonkylät palvelukeskuksina –hankkeessa!

Hankkeeseen haettiin julkisella haulla pilotteja, ja kahdeksan kirkonkylää/aluetta pääsi kehittämistoimiin mukaan. Yksi valituista on Varkauden Kangaslampi.

Hanke alkoi vuoden 2018 alusta. Ensimmäisessä alueen asukkaiden kokoontumisessa sovittiin, että hankkeen kehittämiskohteeksi tulee eittämättä kulttuurihistoriallinen linna, Manttu sekä koko Kangaslammin alue.

Pilottikohteen valinnassa kriteerinä oli kunnan sitoutuminen ja merkittävä rooli kehittämistoimenpiteissä.
Valintaraati peräänkuulutti rohkeutta ja ennakkoluulotonta asennetta sekä valmiutta kokeilla jotakin täysin uutta. Olemassa olevia hyviä ja muille pilottikohteille levitettäviä käytäntöjä arvostetaan myös.

- Pohjois-Savo tarvitsee Kuopiota, seutukaupunkeja Iisalmea ja Varkautta sekä kaikkia kirkonkyliä ja maaseutua. Hyvinvointi rakentuu parhaiten eri tasojen hyvällä yhteistyöllä, ei vastakkainasettelulla”, totesi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta kannustaessaan kuntia elinvoiman kehittämiseen ja mukaan hankkeeseen.

- Maaseutu on tänä päivänä erityisessä murroksessa. Tulevaisuuden haasteet kohtaavat erityisesti kirkonkylien palvelu- ja työpaikkarakennetta. Nyt on aika paneutua kirkonkylien (nykyisten ja entisten kuntakeskusten) elinvoiman turvaamiseen, hän sanoi.

Hankketta hallinnoi toimintaryhmä Mansikka ry

Kirkonkylät palvelukeskuksina:

Seija Korhonen
projektipäällikkö
​puh. 050 567 8728

seija.korhonen@mansikkary.fi