Aloite

Kuka voi tehdä aloitteen ja miten se tehdään?

Aloitteen kaavan laatimisesta voi tehdä maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta, viranomainen, kaupunginhallitus tai -valtuusto.

Aloite tehdään kirjallisena. Sen voi tehdä joko vapaamuotoisena tai hakemuslomakkeella. Lomake löytyy kohdasta kaavoituksen lomakkeet. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mihin kaavan laatimista haetaan ja mikä on hakemuksen tavoite. Hakemusta voi täydentää perustietolomakkeella, joka löytyy myös lomakkeista.

Aloite liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna postitse osoitteeseen: Varkauden kaupunki, tekninen toimiala, PL 208, 78201 VARKAUS, tai sähköpostilla osoitteeseen: varkauden.kaupunki@varkaus.fi

Mitä kaavan laatiminen maksaa hakijalle?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on kunnalla oikeus periä maanomistajilta maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntarakentamisesta ja muista viranomaistehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat mm. kaavoituksesta perittävät maksut, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut ja lausunnot kaavoitustilanteesta.

Kaupunki perii maanomistajilta kaavan laatimisesta aiheutuvia kustannuksia hyväksytyn taksan mukaisesti. Kustannuksista laaditaan käynnistämissopimus tai muu sopimus, jossa määritellään kustannusten suuruus ja perimisen perusteet. Kaavan sisällöstä ei voida sopia etukäteen, mutta sopimukseen voidaan kirjata tavoitteet.

Taksassa määriteltyjä maksuja sovelletaan suunnittelun palvelualueen palveluihin ja tuotteisiin. Maksu määräytyy hakemuksen tai tilauksen saapumispäivänä voimassa olevan taksan mukaisesti.