Ehdotusvaihe

Luonnoksesta ehdotukseksi 

Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet huomioidaan valmistellessa kaavaehdotusta.

Tekninen lautakunta asettaa kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville 14 - 30 päiväksi. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan internetissä, kaupungin ilmoitustaululla ja ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeitse.

Kaikilla osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on toimitettava nähtävänä oloaikana osoitteeseen: Varkauden kaupunki, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS tai sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi.

Jos kaavaehdotukseen tehdään muistutusten johdosta oleellisia muutoksia, asetetaan se uudelleen nähtäville.