Valmisteluvaihe

Kaavan valmistelu etenee

Kaavan valmisteluvaiheessa tehdään kaavaluonnos tai useampia vaihtoehtoja. Luonnos pidetään maankäyttö– ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 14 – 30 päivää teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. kerros) ja internetissä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä, internetissä, ilmoituksella Warkauden Lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla.

Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta, joka on toimitettava nähtävänä oloaikana osoitteeseen: Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS tai sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi.