Vetovoimakeskus

AJANKOHTAISET ASIAT 

Elämyskeskuksen kumppanuussopimus on allekirjoitettu 30.1.2020.

Asemakaavan toteuttaminen on käynnistetty vesihuollon ja kadun rakentamisella.

Uudelle hypermarketille myönnetty rakennuslupa ja rakentaminen käynnistynyt.

Vetovoimakeskuksen aluekehityshanke on käynnistetty keväällä 2017.

Alueen tiedot

Suunnittelualue on noin 13,7 hehtaarin maa-alue Joutenlahdessa, Varkauden kaupungin keskustassa. Alue sijaitsee valtatien 5 varressa, valtatien ja Jäppiläntien eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä.

Lähimmät isoimmat kaupungit ovat Kuopio (75 km), Mikkeli (85 km), Jyväskylä (120 km) ja Joensuu (125 km). Noin puolen kilometrin etäisyydellä alueesta on sekä liikekeskusta ja tori että linja-auto- ja raideliikenteen matkakeskus. Lähin lentoasema on Kuopiossa. 

Hankkeen tavoitteena on synnyttää alueelle vetovoimainen keskus, joka muodostuu toiminnasta tai rakennuksen/rakennusten, rakennelmien ja piha-alueiden muodostamasta kokonaisuudesta. Alueella on rakennusoikeutta 22 500 k-m2, josta noin 10 000 k-m2 on varattu elämyskeskusta varten. Hypermarketin rinnalle tulevaan elämyskeskukseen suunnitellaan tiedekeskusta ja muita vapaa-ajan ja matkailun palveluja. Elämyskeskuksen toteuttajaksi etsitään kumppania.

Koko hankkeen tavoiteaikataulu

Sorvikadun ensimmäinen osa on valmistunut. Muiden katujen ja vesihuollon suunnittelu on käynnistynyt, ensimmäiset suunnitelmat valmistuvat keväällä ja loput vuoden 2020 loppuun mennessä. Katujen ja vesihuollon rakentaminen toteutetaan 2020-2021. Ensimmäiset suunnitelmat sisältävät hankealueen ja Käärmeniementien vaatimat toimenpiteet. Vuoden loppuun mennessä suunnitellaan muihin risteysalueisiin kohdistuvat toimenpiteet sekä liikenteenohjaussuunnitelma.

Tiedekeskuksen säätiön perustamista valmistellaan.

Elämyskeskuksen kumppanuussopimus on allekirjoitettu alkuvuodesta 2020 ja toimijoiden etsiminen on käynnistynyt.

Lisätietoja vetovoimakeskuksesta antaa:

Markkinointi: Yritysasiantuntija Tuula Kokkonen, tuula.kokkonen@navitas.fi, puh. 040 512 7901

Kaavoitus: Vt. kaupunginarkkitehti Laura Backman, laura.backman@varkaus.fi, puh. 044 743 6550