Kumppanuussopimus

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.6.2019 periaatteet rakentajan kanssa tehtävästä kumppanuussopimuksesta. Sopimuksen tavoitteena on toteuttaa kaupungin tavoitteiden mukainen Elämyskeskus.

WasaGroup Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimuksen sisällöstä ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa 16.12.2019. Sopimus on allekirjoitettu 30.1.2020. Sopimuksen perusteella kumppani aloittaa rakennuksen suunnittelun ja toimijoiden etsinnän ja neuvottelut tammikuussa. Rakentamisen edellytyksenä on, että keskukseen löytyy riittävä määrä toimijoita ja hankkeelle saadaan kumppanin rahoittajan hyväksyntä. Kaupungin kannalta onnistumisen edellytyksenä on hankkeen tavoitteiden toteutuminen.