Vetovoimakeskuksen katu- ja vesihuoltosuunnittelu

Vetovoimakeskuksen asemakaavan yhteydessä tehtiin katujen osalta yleissuunnitelma sekä selvitettiin liikennemääriä ja liikenteen suuntautumista. Samassa yhteydessä selvitettiin Käärmeniementien liikennemääriä rajoittavia toimenpiteitä.

Toteutussuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa on tehty katusuunnitelma uuden katuyhteyden osalta. Suunnitelmat käsittävät uuden Sorvikadun rakentamisen Jäppiläntieltä alueelle sekä Jäppiläntielle tulevan uuden kääntyvien kaistan. Tämän rakentaminen valmistuu tammikuussa ja uusi katu toimii hypermarketin rakentamisen tieyhteytenä.

Toisessa vaiheessa suunnitellaan loput hankealueen kaduista, alueen vesihuolto ja Käärmeniementien hidasteet. Muutokset muihin lähialueen katuihin ja risteyksiin, opasteet ja liikenteen ohjaus suunnitellaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnittelijana toimii Sitowise Oy. Hankealueen suunnitelmat on tarkoitus valmistua helmikuun loppuun, jolloin rakentaminen voi alkaa toukokuussa. Alueen suunnitelmista pidetään yleisötilaisuus helmikuussa.

Tekninen lautakunta päätti 25.02.2020 asettaa Käsityökadun, Sorvikadun, Viilukujan sekä Vanerikujan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäväksi.Suunnitelmat olivat nähtävillä 27.02–18.03.2020 välisenä aikana teknisen toimen toimipisteessä, kaupungintalon 4.kerroksessa Ahlströminkatu 6 sekä internetissä.

Kaavan yhteydessä tehtyjä selvityksiä

Käärmeniementie hidastavat toimenpiteet

Liikenneselvitys

Hulevesiselvitys