Green Tech Valley

Alue sijaitsee kaupungin pohjoisosassa, Kiertotien kummallakin puolella. Alue rajoittuu lännessä Huruslahteen, pohjoisessa Pöppökalliontiehen, idässä omakotitaloalueeseen, hautausmaahan ja Kiertotiehen, etelässä teollisuusalueeseen. Suunnittelualueen laajuus on noin 168 hehtaaria. Suunnittelualue sisältää Ranta-Luttilan alueen, jossa on aiemmin vireille tullut asemakaavan laatiminen asuinalueen muodostamiseksi. Kesällä 2017 alueelle laadittiin kattava luontoselvitys, jossa Ranta-Luttilasta löytyi suojeltavia lajeja, varsinkin läheltä Huruslahden rantaa. Näin ollen rannan hyödyntäminen asumiseen ei ole mahdollista.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kiertotien pohjoispuolinen alue teollisuudelle, joka ei aiheuta ympäristöhäiriöitä, sekä selvittää tieyhteyden järjestämistä alueelle esim. Kiertotien kautta. Asemakaavassa tutkitaan muuntoaseman valvomorakennuksen suojelumerkinnän poistamista. Tavoitteena on myös Kiertotien eteläpuolella tontin rajojen tarkistaminen ja selvittää tieyhteyden järjestämistä. Asemakaavaa laadittaessa huomioidaan virkistysalueiden riittävyys ja alueen luontoarvot.

Green Tech Valleyn asemakaava jaettiin aikataulusyistä kolmeen eri vaiheeseen. 1. vaiheessa kaavoitetiin ns. Ranta-Luttilan alue (hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2019). Kiertotien eteläpuoli kaavoitetaan 2. vaiheessa ja sähköasema 3. vaiheessa.

 

gtv_rajaus_numeroitu.png

 

GREEN TECH VALLEY 1

Green Tech Valley 1 asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.9.2019 § 84. Asemakaava on lainvoimainen.

 

GREEN TECH VALLEY 2

Green Tech Valley 2 asemakaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2020. Asemakaava on lainvoimainen (16.10.2020).