Konnansalo

Suunnittelualue sijaitsee Varkauden keskustan pohjoispuolella Helvejärven rannalla.
Alueella tutkitaan pääosin pientaloasumista sisältävä asemakaava. 

Asemakaava-alue rajautuu lännessä ja luoteessa Helvejärveen, etelässä Pussilantien varren olemassa olevaan asutukseen ja vanhaan asemakaava-alueeseen sekä idässä metsäalueisiin ja olemassa olevien tilojen rajoihin.

Tavoiteaikataulu

Asemakaavan laatiminen on tuleva hanke, jota ei ole aikataulutettu.