Lapinluhdantie 22

Asemakaavan muutos koskee Lehtoniemen (10) kaupunginosan kiinteistöä 915-413-5-9 ja sen viereistä lähiniittyaluetta (VN) osoitteessa Lapinluhdantie 22. Suunnittelualue rajoittuu etelässä, pohjoisessa ja lännessä asuinalueeseen ja tonttikatuun ja idässä Siitinselkään. Kaava-alue sijaitsee 1,5 km Varkauden keskustasta etelään.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen aloitteen tekijänä on kiinteistön 915-413-5-9 maanomistaja, jonka kanssa on laadittu käynnistämissopimus. Maanomistajan tavoitteena on mahdollistaa uuden omarantaisen omakotitalotontin muodostuminen olemassa olevan omarantaisen tontin pohjoispuolelle.  

Vireilletulo

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.9.2022 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. krs) kaupungintalon aukioloaikana (ark. klo 9-15).

Osallisilla on mahdollisuus tehdä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä huomautus. Toivomme, että toimitatte huomautuksen mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.