Niittylöiden vähäinen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan, Kommilan korttelia 33 (osa). 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on muuttaa sitovia tonttien rajoja siten, että Niittylä II ja Niittylä III rakennukset sijoittuvat omille tonteilleen. Muutosalueen pinta-ala on noin 1 ha.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto

Tämä asemakaavaprosessi käsitellään vähäisenä, koska sillä ei muuteta pääasiallista käyttötarkoitusta, supisteta virkistysalueita, ei nosteta rakennusoikeutta tai korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, eikä heikennetä ympäristön arvojen säilymistä (MRL 191 §).

Niittylöiden vähäisen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 8.6.–22.6.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §).

 

Kaavaehdotus

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.9.–14.9.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

 

Hyväksymiskäsittely syksyllä 2021.