Pelastusasema

Paloaseman suunnittelu käynnistyi hankesuunnittelulla, jossa tutkittiin vanhan paloasemarakennuksen korjaamista tai uuden paloaseman rakentamista.

Hanketta ohjasi ohjausryhmä, johon kuului edustajat kaupunginhallituksesta, teknisen lautakunnasta, Pohjois-Savon pelastuslaitoksesta, Stora Enson tehdaspalokunnasta sekä Nuorisopalokunnasta.

 

Asemakaava

 Pelastusasema on tarkoitus sijoittaa Heinäpellonkadulle, valtatie 23 varteen. Uuden pelastusaseman asemakaavan johdosta järjestimme yleisötilaisuuksia, joissa lähialueen asukkailla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja asemakaavoituksen tueksi.

Keräämme yleisötilaisuuksissa tulleita kysymyksiä ja niihin vastauksia tälle sivustolle.

 

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallinen voi antaa huomautuksen OAS:n sisällöstä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Huomautukset toimitetaan nähtävilläoloaikana sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

OAS Pelastusasema

 

Valmisteluaineisto

Pelastusaseman asemakaavaluonnos oli nähtävillä 1.6.–30.6.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.6.2021 alkaen.

 

Kaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 1.9.–30.9.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §). Asemakaavaehdotukseen voi tutustua teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. kerros) kaupungintalon aukioloaikana (ark. klo 9-15) tai internetissä. Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.

Osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus asemakaavaehdotuksesta sen nähtävilläoloaikana. Muistutukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen lautakunta, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.