Petäikönkatu 2 asemakaava

Petäikönkatu 2 asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan, Kuoppakankaan kiinteistöä 915-5-220-13. Alue sijaitsee Taulumäen torin länsilaidalla Varkauden keskusta-alueella. Kaava-alueen laajuus on 1 026 m2. Alue on rakentamaton.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia kiinteistön autopaikka-määräystä ja rakennuksen suurimman kerroslukeman muuttamista kauttaaltaan neljästä viiteen.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 6.5.2021 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.


Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.