Petäikönkatu 2 asemakaava

Petäikönkatu 2 asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan, Kuoppakankaan kiinteistöä 915-5-220-13. Alue sijaitsee Taulumäen torin länsilaidalla Varkauden keskusta-alueella. Kaava-alueen laajuus on 1 026 m2. Alue on rakentamaton.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia kiinteistön autopaikka-määräystä ja rakennuksen suurimman kerroslukeman muuttamista kauttaaltaan neljästä viiteen.

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 10.2.-10.3.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §).

Ehdotusvaihe

Petäikönkatu 2 asemakaavaehdotus oli nähtävillä 14.4.-13.5.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 22.8.2022. Kaava sai lainvoiman 7.10.2022