Harjuranta-Härmäniemi osayleiskaavan muutos, Petkelniemenkuja 55

Osayleiskaavan muutos koskee Varkauden kaupungin Huuhtauksen kylän kiinteistöä 915 - 429 - 13 – 7. Kiinteistö on kooltaan 1,5552 ha.

Harjuranta-Härmäniemi osayleiskaavassa kiinteistön 915 - 429 - 13 – 7 pohjoisosa on asuinrakennusten aluetta (A) ja eteläosa retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) sekä kyläranta-aluetta (LV-2).

Kaavan laatijana toimii maanomistajan palkkaama konsultti Ritva Valo-Wossilus.

Kaavamuutoksen tavoitteet

Yleiskaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa yksityisen maanomistajan kiinteistölle osoitetut retkeily- ja ulkoilualue sekä kyläranta-alue asuinrakennusten alueeksi. Lisäksi selvitetään alueen vesi– ja viemäriverkostojen sijainnit. Voimassa olevan osayleiskaavan maankäyttö on ristiriidassa hallitsevien maanomistusolosuhteiden kanssa.  Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet kiinteistön tarkoituksenmukaiseen käyttöön yhtenä asumisen alueena.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 14.4.2022 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmaan internetissä tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.


Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.