Puurtilan Pohjoisniemi

Asemakaavan muutos koskee 10. kaupunginosan, Puurtilan kiinteistöjä 915-10-9903-20, 915-413-2-54 (osa) ja 915-10-9903-21 (osa). Alue sijaitsee noin 2,8 kilometriä Varkauden keskustasta koilliseen, Puurtilan Pohjoisniemen kärjessä. Kaava-alueen laajuus on noin 3,3 ha. Alue on rakentamaton ja toimii lähivirkistysalueena.

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia asuinrakentamiseen soveltuvien tonttien sijoittamista suunnittelualueelle sekä selvittää alueen liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 4.8.2021 alkaen. Voitte tutustua suunnitelmiin internetissä www.varkaus.fi/kaavoituskatsaus tai teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6) kaupungintalon aukioloaikana (ark. 9.00-15.00). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen. OAS on nähtävillä kaavaehdotuksen nähtäville asettamiseen asti.

Osallisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelman sisällöstä huomautus, joka on toimitettava ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 7.12.2021-9.1.2022 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty OAS on nähtävillä 7.12.2021 alkaen. Asemakaavaluonnokseen voi tutustua internetissä ja teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. kerros) kaupungintalon aukioloaikoina (ark. klo 9-15). Vallitsevan koronapandemian vuoksi toivotaan mahdolliset yhteydenoto ensisijaisesti sähköpostitse ja puhelimitse sekä mahdolliset tapaamiset sovittavan etukäteen.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipide asemakaavaluonnoksen sisällöstä sen nähtävilläoloaikana. Mielipiteet on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

 

YLEISÖTILAISUUDET

Aika: ke 8.12. ja ti 14.12.
Paikka: kaupungintalo (Ahlströminkatu 6, 78250 Varkaus)

Järjestämme pienimuotoisia yleisötilaisuuksia kaupungintalolla. Koronatilanne huomioiden tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen. Yleisötilaisuudet järjestetään keskiviikkona 8.12. ja tiistaina 14.12., ilmoittautumisen yhteydessä kerromme tarkemmat aikataulut. 

Ilmoittautuminen:

kaavasuunnittelija Elisa Kiesiläinen, puh. 044 444 2389, elisa.kiesilainen@varkaus.fi

Päivitämme tälle sivulle ajankohtaiset tiedot tilaisuuksista ja mahdollisista lisätilaisuuksista.

 

ETÄYLEISÖTILAISUUS

Aika: ti 14.12. klo 15.30-16.30
 

Etäyleisötilaisuudessa kerrotaan hankkeen tilanne ja esitellään kaavaluonnos. Yleisö voi tilaisuuden aikana tehdä kirjallisia kysymyksiä ja kommentteja. 

 

SUUNNITTELIJOIDEN TAPAAMINEN

Yleisötilaisuuksien lisäksi on mahdollista tavata suunnittelijat henkilökohtaisesta. 

 

Arkeologinen esiselvitys (lisätty aineistoon 9.12.2021)