Ratakatu

Asemakaavan muutos koskee Häyrilän (9) kaupunginosan kortteleita 600 ja 615 (osa) sekä katualuetta. Kaava-alue sijaitsee noin 1,5 kilometriä Varkauden kaupungin keskustasta etelään. 

Asemakaavamuutoksen aloitteen tekijänä ovat alueen maanomistajat, joiden kanssa on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus. 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksella tutkitaan kiinteistöjen laajentamista Varkauden kaupungin omistamalle, katualueeksi varatulle alueelle.  

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §).

Valmisteluaineisto

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.9.– 2.10.2020  (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §).

Ehdotusvaihe

Ratakadun asemakaavaehdotus oli nähtävillä 8.3.-6.4.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 31.5.2021 ja asemakaava sai lainvoiman 2.8.2021.